Дворно Място в Казанлък над Старческия Дом 1.2 дка

  • Кат. номер: 35167.505.236

Продава се парцел (дворно място) в Казанлък над Старчески дом.

Поземлен имот 35167.505.236, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, п.к. 6100, м. Старите лозя, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Нива, площ 1210 кв. м, стар номер 236,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

 

A plot of land (yard) for sale in Kazanlak above a nursing home.

Land plot 35167.505.236, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, town of Kazanlak, p.k. 6100, m. Old vineyards, type of property. Private, type territory Urbanized, NTP Niva, area 1210 sq. M, old number 236,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

14 500,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 14 500,00 лв.
Моля, изберете: