Парцел (Дворно Място) в Енина 1.5 дка.

  • Кат. номер: 27499.172.34

Продава се парцел (дворно място) в село Енина. Имотът е земеделска земя 1.5 декара в югоизточния край на Подбалканското село. Близки локации са: гр. Казанлък, село Долно Изворово, Горно Изворово (Гюсово), Крън. 

Поземлен имот 27499.172.34, област Стара Загора, община Казанлък, с. Енина, м. ОГРАДАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 1551 кв. м, стар номер 172034,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

A plot of land (yard) for sale in the village of Enina. The property is 1.5 decares of agricultural land at the southeastern end of the Sub-Balkan village. Near locations are: the town of Kazanlak, the village of Dolno Izvorovo, Gorno Izvorovo (Gyusovo), Kran.

Land plot 27499.172.34, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Enina village, OGRADATA locality, type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 6, NTP Niva, area 1551 sq. M, old number 172034,
Order for approval of KKKR № RD-18-97 / 30.12.2009 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

20 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 20 000,00 лв.
Моля, изберете: