Парцел на Старите Лозя Казанлък

  • Кат. номер: 27499.352.123

Поземлен имот 27499.352.123, област Стара Загора, община Казанлък, с. Енина, (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Овощна градина, площ 1059 кв. м, стар номер 352123,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

Land property 27499.352.123, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Enina village, (§ 4 of the TFP of the Law on Land Acquisition), type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 6, NTP Orchard, area 1059 sq. M, old number 352123,
Order for approval of KKKR № RD-18-97 / 30.12.2009 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

11 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 11 000,00 лв.
Моля, изберете: