3 Парцела 1.969 дка с Вили

  • Кат. номер: 35167.181.606,604,603

3 парцела един до друг с обща квадратура 1.969 дка. Две от местата са с две вили (къщи). До вилните места се стига по пътя от бариерата на военните. 

Поземлен имот 35167.181.606, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, м. Старите лозя, вид собственост: Частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 522 кв. м, стар номер 181606,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

Поземлен имот 35167.181.604, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, м. Старите лозя, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 466 кв. м, стар номер 181.604,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

Поземлен имот 35167.181.603, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, м. Старите лозя, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 981 кв. м, стар номер 181603,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

3 plots next to each other with a total area of ​​1,969 decares. Two of the places have a villa (house). The villas can be reached by road from the military barrier.

Land plot 35167.181.606, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, town of Kazanlak, Stari Lozya locality, type of ownership: Private, type of territory: Agricultural, category 9, NTP Niva, area 522 sq. M, old number 181606,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

 

Land plot 35167.181.604, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Kazanlak town, Starite lozya locality, type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 9, UTP Vineyard, area 466 sq. M, old number 181.604,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC


Land plot 35167.181.603, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Kazanlak town, Starite lozya locality, type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 9, NTP Vineyard, area 981 sq. M, old number 181603,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

 
22 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 22 000,00 лв.
Моля, изберете: