Парцел 1.1 дка по Пътя за Овощник

  • Кат. номер: 53179.223.694

Поземлен имот 53179.223.694, област Стара Загора, община Казанлък, с. Овощник, м. КАРАКОС, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1124 кв. м, стар номер 223694,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-960/20.12.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

Land property 53179.223.694, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Ovoshtnik village, KARAKOS locality, type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 9, NTP Vineyard, area 1124 sq. M, old number 223694,
Order for approval of KKKR № RD-18-960 / 20.12.2017 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

11 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 11 000,00 лв.
Моля, изберете: