Лозе 1.3 дка в Казанлък

  • Кат. номер: 35167.230.340

Поземлен имот 35167.230.340, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, п.к. 6100, м. Старите лозя, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1305 кв. м, стар номер 230340,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 
Land plot 35167.230.340, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, town of Kazanlak, p.k. 6100, m. Old vineyards, type of property. Private, type of territory Agricultural, category 9, NTP Vineyard, area 1305 sq. M, old number 230340,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC
15 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 15 000,00 лв.
Моля, изберете: