0.691 дка Закътан Парцел за Строеж на Тюлбето гр. Казанлък

  • Кат. номер: 35167.122.624

Прелестно празно място близо до върха на Татарската Могила в района на парк Тюлбето, град Казанлък. Парцела е в близост до военния полигон и полицейската школа. Дворното място е във вилната зона на град Казанлък, разположено в местност Старите Лозя. Има съседи, живеещи наблизо. Черен път се изкачва до мястото, което е на трудна за откриване локация и е подходящо за зеленчукова градина и строеж на къща. Имотът е на закътано и трудно откриваемо място. 

Номер на парцел: 35167.122.624

Площ: 691кв.м.

Поземлен имот 35167.122.624, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, м. Старите лозя, вид собственост. Частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 691 кв. м, стар номер 122624,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Lovely empty parcel of land near the top of the Tatar Mound in the area of ​​Tyulbeto Park, Kazanlak. The plot is close to the military training ground and the police school. The yard is in the villa zone of the town of Kazanlak, located in the area of ​​Starite Lozya. There are neighbors living nearby. A dirt road climbs to the place, which is in a difficult location to find and is suitable for a vegetable garden and building a house. The property is in a sheltered and difficult to find place.

Plot number: 35167.122.624

Area: 691sq.m.

Land plot 35167.122.624, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Kazanlak town, Starite lozya locality, type of ownership. Private, type of territory: Agricultural, category 9, NTP Vineyard, area 691 sq. M, old number 122624,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

10 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 10 000,00 лв.
Моля, изберете: