Тухлена Къща Вилна Зона 0.5 дка

  • Кат. номер: 35167.112.770

Поземлен имот 35167.112.770, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, п.к. 6100, м. Старите лозя, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Друг вид земеделска земя, площ 497 кв. м, стар номер 112770,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

Land plot 35167.112.770, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, town of Kazanlak, p.k. 6100, m. Old vineyards, type of property. Private, type of territory Agricultural, category 9, UTP Other type of agricultural land, area 497 sq. M, old number 112770,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

12 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 12 000,00 лв.
Моля, изберете: