Бунгало в Старите Лозя 1 дка

  • Кат. номер: 35167.241.686

Поземлен имот 35167.241.686, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, м. Старите лозя, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1028 кв. м, стар номер 241686,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

and plot 35167.241.686, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Kazanlak town, Starite lozya locality, type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 9, NTP Vineyard, area 1028 sq. M, old number 241686,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

10 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 10 000,00 лв.
Моля, изберете: