Дървено Бунгало Казанлък 0.5 дка

  • Кат. номер: 35167.250.326

Поземлен имот 35167.250.326, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, ул. -, м. Старите лозя, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Друг вид земеделска земя, площ 723 кв. м, стар номер 250.326,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

 

Land plot 35167.250.326, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, town of Kazanlak, street -, Starite lozya locality, type of ownership. Co-ownership, type of territory Agricultural, category 9, UTP Other type of agricultural land, area 723 sq. M, old number 250.326,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

10 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 10 000,00 лв.
Моля, изберете: