Къща във Вилна Зона на Казанлък 1.1 дка

  • Кат. номер: 35167.241.687

Поземлен имот 35167.241.687, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, м. Старите лозя, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1144 кв. м, стар номер 241.687,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

 

Land plot 35167.241.687, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Kazanlak town, Starite lozya locality, type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 9, UTP Vineyard, area 1144 sq. M, old number 241.687,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

17 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 17 000,00 лв.
Моля, изберете: