Овощна Градина Казанлъшко 1.1 Дка

Поземлен имот 53179.283.369, област Стара Загора, община Казанлък, с. Овощник, м. КАРАКОС, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Друг вид земеделска земя, площ 1116 кв. м, стар номер 283369,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-960/20.12.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Овощна Градина със Сонда и Перка

 

Land property 53179.283.369, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Ovoshtnik village, KARAKOS locality, type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 9, UTP Other type of agricultural land, area 1116 sq. M, old number 283369,
Order for approval of KKKR № RD-18-960 / 20.12.2017 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

12 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 12 000,00 лв.
Моля, изберете: