Лозе в Източното Казанлък 1.1 дка

Поземлен имот 35167.301.185, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, м. Старите лозя, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1151 кв. м, стар номер 301.185,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

 

Land plot 35167.301.185, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Kazanlak town, Starite lozya locality, type of ownership. Co-ownership, type of territory Agricultural, category 9, UTP Vineyard, area 1151 sq. M, old number 301.185,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

11 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 11 000,00 лв.
Моля, изберете: