Дворно Място в Източното на Казанлък 0.460 дка

  • Кат. номер: 35167.505.878

Парцел в регулация, до последните блокове в източния квартал на град Казанлък. Дворното място се намира на пешеходно разстояние от върха (последната) сграда в града - точно в началото на планинския хълм "Тюлбето". Парцелът е в рамките на градската инфраструктура и може да бъде оборудван с електричество. Няма рунираща вода, но можете да пробиете кладенец и да достигнете до вода в рамките на максимум 60 метра дълбочина в този регион. Този парцел е достъпен по черен път. Това е дестинация за вили за почивка, както и жилищен квартал. Цените в тази област все още са много достъпни и идеална инвестиция за инвестиция. Очаква се цените на местата да нарастват значително през следващите няколко години, поради бързото развитие в този район на града. Мястото е много лесно достъпно с кола и пеша. Има прекрасно южно изложение и гледки. 

Поземлен имот 35167.505.878, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, м. Старите лозя, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Лозе, площ 460 кв. м,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 An excellent plot of land situated near the residential buildings in the east neighbourhood in the town of Kazanlak. The plot is located in a walking distance from the top (last) building in town - just in a beggining of the mountain hill " Tylbeto". The plot is within the town infrastructure and can be equipt with electrisity. There is no runing water, but you can drill a well and reach water within 60 meters dept maximum in this region. This land plot is acessable by a dirt road. It is a holliday vila destination, as well as a residential neighbourhood. Prices in this area are still very afordable and an ideal investment for the savvy invester. Prices of land in this area are projected to rise stadily over the next few years, due to the rapid development in this area of town. The location is very easily acessable by car and by walk. Has a wonderful sothern exposure and views. 
 
Land plot 35167.505.878, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Kazanlak town, Starite lozya locality, type of ownership. Private, type of territory Urbanized, NTP Vineyard, area 460 sq. M,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC
13 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 13 000,00 лв.
Моля, изберете: