Овощна Градина 0.251 дка Казанлък

  • Кат. номер: 27499.353.142

Поземлен имот 27499.353.142, област Стара Загора, община Казанлък, с. Енина, (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 251 кв. м, стар номер 0.549,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

Land property 27499.353.142, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Enina village, (§ 4 of the TFP of the Law on Land Acquisition), type of ownership. Municipal private, type of territory Agricultural, category 4, NTP Niva, area 251 sq. M, old number 0.549,
Order for approval of KKKR № RD-18-97 / 30.12.2009 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

5 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 5 000,00 лв.
Моля, изберете: