Парцел 0.5 дка Казанлък

  • Кат. номер: 27499.352.237

Привлекателен ъглов парцел, с дървено бунгало, отразено в кадастралната скица и нотариалния акт, с РЗП 21кв. м. Дворa е в чудесен, спокоен квартал на Тюлбето, наречен "Крушките" с чудесен изглед и панорамни гледки. Местонахождението е точно на границата между землищата на Казанлък и Енина, като това място попада в границите на землището на село Енина. До имота води черен път, който е отбивка от широкия, асфалтиран път Казанлък - Енина. До парцела има и път, който минава през полицейската школа. Парцелът се намира в близост до новостроящо се, луксозно вилно селище. Квартала има огромен потенциал, с новоприиждащи млади хора.

Поземлен имот 27499.352.237, област Стара Загора, община Казанлък, с. Енина, (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 500 кв. м, стар номер 352237,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Attractive corner plot, with a wooden bungalow, reflected in the cadastral sketch and the notary deed, with an area of ​​21sq. meters. The yard is in a wonderful, quiet neighborhood of Tyulbeto, called "Krushkite" with a million - dollar panoramic mountain view. The location is exactly on the border between the lands of Kazanlak and Enina, and this place falls within the boundaries of the land of the village of Enina. A dirt road leads to the property, which is a branch-off from the main asphalt road Kazanlak - Enina. The plot is located near a newly built, luxury holiday village, named "Rose Valley". The neighborhood has huge potential, with young people and newcomers to the aria.

 Land property 27499.352.237, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Enina village, (§ 4 of the TFP of the Law on Land Acquisition), type of ownership: Private, type of territory: Agricultural, category: 6, NTP: Niva, area: 500 sq. M, old number: 352237, Order for approval of KKKR № RD-18-97 / 30.12.2009 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

 

 

14 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 14 000,00 лв.
Моля, изберете: