Земя 1.2 дка Татарска Могила

  • Кат. номер: 27499.353.95, 94

Продават се 2 парцела един до друг с обща квадратура 1200 кв.м. 

Поземлен имот 27499.353.95, област Стара Загора, община Казанлък, с. Енина, (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 549 кв. м, стар номер 353095,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Поземлен имот 27499.353.94, област Стара Загора, община Казанлък, с. Енина, (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 650 кв. м, стар номер 353094,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

For sale 2 plots next to each other with a total area of ​​1200 sq.m.

Land plot 27499.353.95, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Enina village, (§ 4 of the TFP of the Law on Land Acquisition), type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 6, NTP Niva, area 549 sq. M, old number 353095,
Order for approval of KKKR № RD-18-97 / 30.12.2009 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

 

Land plot 27499.353.94, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Enina village, (§ 4 of the TFP of the Law on Land Acquisition), type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 6, NTP Niva, area 650 sq. M, old number 353094,
Order for approval of KKKR № RD-18-97 / 30.12.2009 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

13 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 13 000,00 лв.
Моля, изберете: