Земеделска Земя в Енина 3.8 дка

  • Кат. номер: 27499.215.5

44/72 ид.ч. площ 3877 кв.м. 

Поземлен имот 27499.215.5, област Стара Загора, община Казанлък, с. Енина, м. КРУШКИТЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 3877 кв. м, стар номер 215005,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

44/72 id.ch. area 3877 sq.m.

Land plot 27499.215.5, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Enina village, KRUSHKITE locality, type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 4, NTP Niva, area 3877 sq. M, old number 215005,
Order for approval of KKKR № RD-18-97 / 30.12.2009 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

9 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 9 000,00 лв.
Моля, изберете: