2 Парцела до Тополи 1.2 дка

  • Кат. номер: 27499.353.113,122

Два парцела до високи тополи и гледка към Балкана и с. Енина.

Поземлен имот 27499.353.113, област Стара Загора, община Казанлък, с. Енина, (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 600 кв. м, стар номер 353113,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 
Поземлен имот 27499.353.122, област Стара Загора, община Казанлък, с. Енина, (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Лозе, площ 635 кв. м, стар номер 353122,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
 
 

Two plots next to tall poplars and a view to the Balkans and the village of Enina.

Land property 27499.353.113, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Enina village, (§ 4 of the TFP of the Law on Land Acquisition), type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 6, NTP Niva, area 600 sq. M, old number 353113,
Order for approval of KKKR № RD-18-97 / 30.12.2009 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC


Land property 27499.353.122, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Enina village, (§ 4 of the TFP of the Law on Land Acquisition), type of ownership. Co-ownership, type of territory Agricultural, category 6, UTP Vineyard, area 635 sq. M, old number 353122,
Order for approval of KKKR № RD-18-97 / 30.12.2009 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

12 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 12 000,00 лв.
Моля, изберете: