Вила на Старите Лозя Казанлък

  • Кат. номер: 27499.352.301

Поземлен имот 27499.352.301, област Стара Загора, община Казанлък, с. Енина, (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. КРУШКИТЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Овощна градина, площ 600 кв. м, стар номер 352301,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 
Land plot 27499.352.301, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, Enina village, (§ 4 of the TFP of the Law on Land Acquisition), KRUSHKITE locality, type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 6, NTP Orchard, area 600 sq. M, old number 352301,
Order for approval of KKKR № RD-18-97 / 30.12.2009 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC
20 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 20 000,00 лв.
Моля, изберете: