Място с Две Къщи

  • Кат. номер: 35167.221.316, 317

Поземлен имот 35167.221.317, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, ул. -, м. Старите лозя, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1281 кв. м, стар номер 221.317,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

Поземлен имот 35167.221.316, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, ул. -, м. Старите лозя, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 1715 кв. м, стар номер 221.316,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 
 

Land plot 35167.221.317, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, town of Kazanlak, street -, Starite lozya locality, type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 9, UTP Vineyard, area 1281 sq. M, old number 221.317,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

 

Land plot 35167.221.316, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, town of Kazanlak, street -, Starite lozya locality, type of ownership. Private, type of territory Agricultural, category 9, UTP Vineyard, area 1715 sq. M, old number 221.316,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

39 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 39 000,00 лв.
Моля, изберете: