Вила във Вилна Зона на Казанлък

  • Кат. номер: 35167.161.583

Продава се тухлена вила във вилната зона на град Казанлък.  

Поземлен имот 35167.161.583, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, п.к. 6100, м. Старите лозя, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Лозе, площ 976 кв. м, стар номер 161583,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

 

Land plot 35167.161.583, Stara Zagora district, Kazanlak municipality, town of Kazanlak, p.k. 6100, m. Old vineyards, type of property. Private, type of territory Agricultural, category 9, NTP Vineyard, area 976 sq. M, old number 161583,
Order for approval of KKKR № RD-18-88 / 26.11.2015 of the EXECUTIVE DIRECTOR of AGCC

16 000,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 16 000,00 лв.
Моля, изберете: